Käytöstavat ovat vahva osa romanikulttuuria

Romanikulttuuri korostaa kaikkien kanssa toimeen tulemista

Hyvät käytöstavat ovat erittäin arvostettuja romanikulttuurissa. Tapakulttuurissa korostetaan vanhempien kunnioittamista ja kaikkien kanssa toimeen tulemista. Edes vanhukset eivät ole poikkeus tästä säännöstä, sillä vaikka heitä kunnioitetaan, eivät he saa käyttää iän tuomaa asemaa väärin.

Käytöstavat opitaan vanhempia seuraamalla

Oma yhteisö ja suku ovat romanille hyvin tärkeitä. Tämä sama yhteisö opettaa sopivat tavat sukupolvelta toiselle esimerkkiä näyttämällä. Kohteliaat käytöstavat ja toisten huomioon ottaminen ovat romaniyhteisössä arvostettuja ominaisuuksia. Huonosti käyttäytyvä puolestaan menettää arvovaltansa ja maineensa yhteisön silmissä. Käyttäytymissääntöjen noudattamista valvotaan yhteisön sisällä tarkasti. Lapsien ei kuitenkaan odoteta noudattavan sääntöjä yhtä tiukasti kuin aikuisten. Myös yhteisöön kuulumattomien kanssa tehdään poikkeuksia. Esimerkiksi kättely ei kuulu romanien tapakulttuuriin, mutta yhteisöön kuulumatonta romani voi hyvin tervehtiä kätellen.

Romanikulttuuri korostaa kaikkien kanssa toimeen tulemista