Romanikieli Suomessa

Romaneilla on oma kielensä

Suomen romaneilla on oma romanikielensä. Se kuuluu romanikielten luoteiseen murreryhmään. Suomen romanikielellä on noin 450 vuoden historia, joten sitä on puhuttu jo pitkään. Romanikieltä puhutaan lähinnä perhepiirissä, joten se ei ole suuren yleisön tietoisuudessa.

Romanikielen asema Suomessa

Romanikielen asema on ollut vaakalaudalla, sillä sitä on puhuttu ainoastaan oman perheen kesken. Jotkut romaneista ovat kuitenkin kasvaneet suomalaiseen kulttuuriin ja unohtaneet oman kielensä. Romanikielen asema on kuitenkin kohenemaan päin. Asia on ollut näin jo muutaman vuosikymmenen ajan.

Vuodesta 1999 lähtien Suomessa on opetettu romanikieltä lukioissa. Myös yliopistoissa on mahdollista opiskella romanikieltä. Kielen perintö siis elää ja tänä päivänä romanit käyttävät kieltään yleisesti.